KL1000 Classic Komma Igång [SV]

KL1000 Classic Komma Igång [SV]

KL1000 Classic levereras med en fabriksinställd huvudkod (11335577) och användarkod (2244), och funktionen för privat användning är aktiverad.
I denna funktion förblir låset låst tills en giltig 4-siffig användarkod har angetts.
När du anger en giltig användarkod öppnas låset och förblir öppet i 4 sekunder.
Före användning måste två AAA-batterier sättas i.

ÄNDRA MASTERKODEN
#Masterkod 01  Ny Masterkod  Ny Masterkod 
Exempel: #11335577  01  12345678  12345678 ••
Resultat: Masterkoden har ändrats till 12345678.

FUNKTIONER
Det finns två funktioner: Privat användning (aktiverad som standard) och Allmän användning.
Genom att aktivera allmän användning förblir låset olåst tills en användare anger sin egen fyrsiffriga användarkod för att låsa.
När samma fyrsiffriga kod anges på nytt låses låset upp tills nästa fyrsiffriga kod anges.

STÄLLA IN ALLMÄN ANVÄNDNING
#Masterkod  24 
Exempel: #11335577  24 ••
Resultat: Public Use har nu aktiverats. 

STÄLLA IN PRIVAT ANVÄNDNING
#Masterkod  26 
Exempel: #11335577  26 
Resultat: Privat användning har nu aktiverats. Standardkoden är 2244.
Använd Program 02 för att lägga till eller ändra användarkoder. 

LÄGGA TILL ELLER ÄNDRA EN ANVÄNDARKOD (PRIVAT ANVÄNDNING)
#Masterkod  02  Användarkod 
Exemple: #11335577  02  9999 ••
Resultat: Användarkoden har ändrats till 9999.
Anmärkning: Använd Program 03 för att radera användarkoder. 


MONTERINGSANVISNINGAR

BYTA BEFINTLIG LÅSKAM
 1. Ta loss den befintliga låskammen.
 2. Placera mallen på dörren och rikta in spindelhålet 16 mm (5/8”) över den ursprungliga låskammens hål och märk ut fästhålet.
 3. Borra fästhålet 16 mm (1/4”).
 4. Passa in KitLock i dörren .
 5. Vid behov används packningarna (medföljer) för att centralisera låset.
 6. Fäst låset i dörren med den stora fästmuttern.
 7. Sätt i den övre fästbulten.
 8. Välj kammen och sätt fast den med fästmuttern och låsbrickan. Lås muttern på plats genom att vika över brickans flikar.
 9. Kontrollera funktionen:
 10. Allmän funktion: Låset är olåst som standard. Tryck in 2244 för att låsa låset. Skriv in 2244 igen för att öppna.
 11. Privat funktion: Låset är låst som standard. Skriv in 2244 för att öppna
 12. Om låset fungerar korrekt, byt masterkoden och gör alla ändringar du behöver

NY INSTALLATION 
 1. Placera mallen på dörren och märk ut fästhålet 6 mm (1/4”) och spindelns hål 16 mm (5/8”).
  OBS: Kontrollera att fäst- och spindelhålets placering ger tillräcklig frigång för den valda låsdelen.
 2. Borra båda hålen.
 3. Fortsätt med steg 4-10 ovan.

GSG_Kl1000Classic_v1:0122

  • Related Articles

  • KL1000 Classic Programmerings- och Bruksanvisning [SV]

   KODER - GRUNDERNA KitLock har fyra kodnivåer: Masterkod Sub-Masterkod Användarkod  Teknikerkod  KitLock levereras med två fabriksinställda koder: Master Code: 11335577 User Code: 2244 Ändra huvud- och användarkoden direkt efter montering Alla ...
  • KL1000 G3 Komma Igång [SV]

   KL1000 G3 är försett med en fabriksinställd masterkod (11335577) och funktionen Allmän användning är aktiverad. I det här läget förblir låset upplåst tills en användare anger sin 4-siffriga användarkod till låset. När samma 4-siffriga kod slås in ...
  • KL1000 Classic Kurzanleitung [DE]

   Der KL1000 Classic wird mit einem werksseitig eingestellten Master Code (11335577), Benutzercode (2244) und aktivierter Privatnut¬zungsfunktion geliefert. Bei dieser Funktion bleibt das Schloss gesperrt, bis ein gültiger 4-stelliger Benutzercode ...
  • KL1000 Classic Premier Pas [FR]

   La KL1000 Classic est fournie avec un code maître (11335577) et un code utilisateur (2244) réglés en usine, et le mode Usage privé est activé. Dans ce mode, la serrure reste verrouillée jusqu'à ce qu'un code utilisateur valide à 4 chiffres soit ...
  • KL1000 Classic Getting Started Guide [GB]

   The KL1000 Classic is supplied with a factory set Master Code (11335577) and User Code (2244), and the Private Use Function enabled.  In this function, the lock will remain locked until a valid 4 digit User Code is entered. On entry of a valid User ...